اطلاعيه‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ 1401
اخبار مهندسی صنایع,کنکور مهندسی صنایع

اطلاعيه‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌سال‌ 1401

اطلاعيه‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌سال‌ 1401

پيرو اطلاعيه مورخ 1400/11/05 به ‌اطلاع‌ متقاضيان‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1401 براي‌ پذيرش در رشته‌هاي با آزمون در دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌نور و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رساند ثبت‌نام از روز يکشنبه مورخ 1400/11/10 (دهم بهمن ماه‌ 1400) منحصراً از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org آغاز و در روز يکشنبه مورخ 1400/11/17 (هفدهم بهمن ماه‌ 1400) پايان مي‌پذيرد؛ لذا متقاضیان واجد شرایط مي‌توانند در مهلت مقرر براي شركت در آزمون سراسري سال 1401 ثبت‌نام نمايند.

الف) تکالیف متقاضيان براي‌ شركت‌ در آزمون:‌

متقاضي شركت‌ در آزمون‌ بايد اقدام های‌ زير را به موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) در آزمون سراسري سال 1401 (اين دفترچه همزمان با شروع ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني این سازمان قابل دريافت است).

2- خريد كارت اعتباري ثبت‌نام از درگاه اطلاع‌رساني این سازمان.

3- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي متقاضيان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir براي دريافت كدهاي سوابق تحصيلي ذيل:

1-3- كد سوابق تحصيلي دارندگان دیپلم نظام آموزشي جديد (3-3-6).

توضیح: اين دسته از متقاضيان قبلاً مي‌بايست طبق اعلام مدارس محل تحصيل با مراجعه به سامانه فوق كد سوابق تحصيلي خود را دريافت نموده و در زمان ثبت‌نام با درج كد سوابق تحصيلي در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اطلاعات فردي خود را مشاهده ‌نمايند.

2-3- كد سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1400 شاخه نظري (نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي و همچنين نظام آموزشي جديد 3-3-6 ) رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي.

3-3- كد سوابق تحصيلي براي متقاضيان با مدرك پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال 1391 تا 1400 اخذ نموده‌اند.

تبصره 1: دارندگان مدرك پيش‌دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1400 در صورتي كه اطلاعات آنها در بانك اطلاعاتي مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته يا ناقص باشد، ابتدا براي تكميل اطلاعات خود به آدرس اينترنتي: http://dipcode.medu.ir مراجعه نمايند. در صورت تاييد اطلاعات آنان از سوي آموزش و پرورش، مي توانند تا تاريخ 1400/11/17 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره 2: دانش آموزان دوره نظری سال آخر نظام آموزشی 3-3-6 كه تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 1401 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، لازم است براي اطلاع از نحوه اقدام برای مشاهده سوابق تحصیلی به اطلاعيه پرينت كارت شركت در آزمون تاريخ 1401/03/30 مراجعه نمايند. 

4- ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رساني این سازمان در زمان مقرر (1400/11/10 تا 1400/11/17).

5- پرينت كارت‌ شركت در‌ آزمون بر اساس برنامه‌زماني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.

6- حضور در حوزه امتحاني تعيين‌ شده در كارت شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سئوالات.

ب) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌ 

1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال 1401:

دفترچه راهنماي ثبت‌نام در این آزمون در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد. متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي (برای برادران)، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غير ايراني، توضيحات مربوط به سهميه ها و سایر موارد مورد نیاز، اين دفترچه راهنما را مطالعه نموده و در صورتي كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در این دفترچه هستند، به عنوان متقاضي در اين آزمون ثبت‌نام نمايند.

 2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري: 

با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني سازمان و پرداخت مبلغ 750.000 (هفتصدوپنجاه هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايید.

تبصره 1- با توجه به اينكه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه ارائه شود، مبلغ 12000 (دوازده هزار) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه دريافت مي‌شود.

تبصره 2- هر متقاضي مطابق ضوابط آزمون مي‌تواند در يكي از گروه‌هاي پنج گانه آزمايشي شامل گروه آزمايشي 1 (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي)، گروه آزمايشي 3 (علوم انساني)، گروه آزمايشي 4 (هنر) و گروه آزمايشي 5 (زبان‌هاي خارجي) شرکت نمايد.

تبصره 3- چنانچه تمايل به ثبت‌نام در 2 يا 3 گروه آزمايشي (با توجه به توضيحات تبصره 4 ذيل) ‌باشید، لازم است به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ750.000 (هفتصد و پنجاه هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و اطلاعات كارت اعتباري را دريافت نمایید.

تبصره 4- منظور از ثبت‌نام در 2 يا 3 گروه آزمايشي بدين صورت است كه متقاضي مي‌تواند علاوه بر انتخاب يكي از گروه‌هاي آزمايشي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) به عنوان گروه آزمايشي اصلي، در گروه های آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، نمي‌توان به طور همزمان، در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني ثبت‌نام نمود.

تبصره 5- چنانچه علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور باشید، لازم است كه نسبت به پرداخت مبلغ 200.000 (دويست هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 10 رقمي) را دريافت نمايید.

تبصره 6- چنانچه علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشید، لازم است نسبت به پرداخت مبلغ 200.000 (دويست هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 10 رقمي) را دريافت نمايید.

تبصره 7- در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندي به رشته‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، به اطلاع مي‌رساند در صورت اخذ مجوزهاي قانوني توسط وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذيصلاح براي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي فوق، موضوع در مرحله انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (نیمه اول مرداد ماه سال 1401) اطلاع‌رساني خواهد شد.

یادآوری های مهم:

1- دارا بودن ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 ، اعم از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي يا كاردانش و يا اخذ ديپلم حداكثر تا تاريخ 1401/06/31، دارا بودن مدرك پيش‌دانشگاهي و يا اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 1401/06/31، دارا بودن ديپلم دوره چهارساله نظام قديم و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) براي متقاضيان الزامي است.

2- دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش (نظام آموزشی غیر 3-3-6) كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني هستند حق ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1401 را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

3- در آزمون سراسري سال 1401 پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي: آهنگسازي، ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري، آموزش هنر، بازيگري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عكاسي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي، نقاشي، نمايش عروسكي، نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي جهاني در گروه‌ آزمايشي هنر و همچنين در رشته‌هاي علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد؛ لذا توضيحات لازم در اين خصوص از طريق اطلاعيه‌هاي مربوط در زمان پرينت كارت شركت در آزمون به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. 

4- براساس ضوابط، دانشجويان دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي‌توانند در آزمون سراسري سال 1401 ثبت‌نام و شركت نمايند كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذكور باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 1400/12/25 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. متقاضيان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند.

5- بر اساس تبصره 2 ماده 10 آييننامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 67/11/30 هيئت محترم وزيران، آن دسته از متقاضياني كه با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يكبار در رشته هاي تحصيلي دوره های روزانه و غیر روزانه با آزمون يا بدون آزمون (براي پذيرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و براي پذيرفته شدگان سهميه شاهد از سال 1376 به بعد) پذيرفته شده اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده يا در رشته قبولي ثبت‌نام كرده يا نكرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه مذكور در آزمون سراسري در هيچ دوره‌اي اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي، پيام نور، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي و دانشگاه آزاد اسلامي نخواهند بودبه عبارت ديگر متقاضيان مشمول اين ماده تحت هيچ عنوان حق استفاده مجدد از اين سهميه در تمامي دوره ها و همچنین دانشگاه آزاد اسلامي را ندارند.

5- اطلاعيه و دفترچه راهنماي ثبت نام در رشته‌هايي كه در سال 1401 پذيرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي (بدون آزمون) انجام مي‌گردد، همزمان با اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته‌های با آزمون در محدوده زمانی نیمه اول مردادماه سال 1401 در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضياني كه تمايل به پذيرش در اين رشته‌ها دارند نيازي به ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1401 نخواهند داشت. این متقاضيان می‌توانند در زمان ذکر شده با مراجعه به سامانه ثبت‌نام رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان متقاضی این رشته‌ها شوند.

ج) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام:

پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارك يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را براساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايید. در صورت تمايل به ويرايش اطلاعات ثبت نامي، لازم است با وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام کنید:

الف- آن دسته از متقاضياني كه مشمول سوابق تحصيلي نيستند، امکان ويرايش تمامی اطلاعات ثبت‌نامي خود را دارند.

ب- آن دسته از متقاضياني كه مشمول سوابق تحصيلي هستند، امکان ويرايش اطلاعات خود را به جز اطلاعات سوابق تحصيلي خواهند داشت.

توجه: شرايط و ضوابط ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي از طريق‌ درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نشريه پيك‌‌سنجش‌ و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.

د) نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

در صورت لزوم مي‌توانید سئوال يا سئوالات خود را از طریق سامانه پاسخگويي اينترنتي این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org/، یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 در ميان بگذارید.

 

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال 1401

تصویر نویسنده
آرین حسینعلی میرزا

دیدگاهتان را بنویسید

دلیل بازگشت وجه