جزوه تحقیق در عملیات 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود جزوه تایپی درس تحقیق در عملیات 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود جزوه تایپی درس تحقیق در عملیات 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

تحقیق در عملیات 2 شامل آشنایی با مفاهیم مدل سازی ریاضی پیشرفته تخصیص بهینه منابع به منظور اجرای فعالیت هایی با ماهیت رقابتی در مسائل گوناگون است.

پس از بررسی طبیعت مساله مورد بررسی، پارامترها، متغیرها و اهداف مساله شناسایی شده و به صورت مدل هایی ریاضی ارائه می شود. مدل های عدد صحیح با الگوریتم های حلی مانند انشعاب و تحدید و صفحات برش و مدل هایی چون کوتاهترین مسیر و حداکثر جریان در قالب شبکه با روش های حلی مانند نشانه گذاری از اینگونه مدل ها می باشند.

از دیگر مدل ها می توان به مدل های غیرخطی و الگوریتم های خاص جستجو برای حل آنها اشاره کرد. مفاهیم برنامه ریزی پویا و تئوری بازی نیز در این درس مورد بررسی قرار می گیرد.

درس: جزوه تحقیق در عملیات 2
استاد مربوطه: دانشگاه صنعتی اصفهان
سبک نوشتار: تایپی
تعداد صفحات: 166صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم 1.43 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

 

دلیل بازگشت وجه