خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری

چارت دروس کارشناسی مهندسی صنایع

خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری

موفقیت یا ناکامی سازمان ها به توانایی آنها در سوار شدن بر امواج تغییرات بر می گردد. فردا به معنای تغییر در شرایط امروزی است.

تکنولوژی و جامعه در سراسر تاریخ انسان ، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است.فعالیت دولتها، شرکتهای جهانی، شرکت های خصوصی و تک تک افراد به شدت به تکنولوژی وابسته اند. علی رغم این حقیقت که تکنولوژی بزرگ ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است ، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک معماست و هنوز هم بسیاری از عوام و خواص نمی توانند تعریف دقیقی از آن ارائه بدهند. لذا بهتر است بحث را با ارائه تعریفی روشن از تکنولوژی آغاز کنیم .

موضوع: خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری
استاد: دکتر منصور مومنی
تعداد صفحات: 110 صفحه
فرمت فایل: تایپی
حجم 2.10 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه