دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 2

دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 2 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمدرضا رضایی

دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 2 (اندیشه اسلامی 2) آیت ا… جعفر سبحانی و دکتر محمدرضا رضایی

خلاصه کتاب معارف اسلامی 2 (اندیشه اسلامی 2) مقدمه ای تازه و معاصر در فلسفه ها و آموزه های اسلام است. عبدالله سعید ، یک دانشمند برجسته مسلمان ، پیشرفت دانش دینی را در اسلام از دوران پیش از مدرن تا دوره جدید دنبال می کند.

این کتاب بر اندیشه مسلمانان و همچنین توسعه ، تولید و انتقال دانش دینی و گرایش ها ، مدارس و جنبش هایی است که به تولید این دانش کمک کرده اند. موضوعات کلیدی در فرهنگ اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد از جمله توسعه سنت عقلی اسلامی ، دو متن بنیاد ، قرآن و حدیث ، اندیشه حقوقی ، اندیشه کلامی ، اندیشه عرفانی ، هنر اسلامی ، اندیشه فلسفی ، اندیشه سیاسی و تجدید ، اصلاح و بازاندیشی امروز. سعید از طریق این بحث غنی و متنوع ، تصویری جذاب از چگونگی زندگی اسلام در گذشته و چگونگی تمرین پیروان آن در زمان حال ارائه می دهد.

درس: دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی2 (اندیشه اسلامی2)
دانشگاه: دانشگاه پیام نور – سراسری
سبک نوشتار: تایپی
تعداد صفحات: 24 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم 920 KB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه