سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع

سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع

مجموعه سوالات و پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1394-1400

رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد سراسری شامل 10 گرایش بدین شرح می باشد: بهینه سازی و سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، سیستم های مالی، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت پروژه، سیستم های کلان، آینده پژوهی، مدیریت مهندسی، کیفیت و بهره وری.

درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی صنایع شامل موارد زیر می باشند:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تحقیق در عملیات (1.و2)، تئوری احتمال و آمار مهندسی، دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، اقتصاد مهندسی)، ریاضی عمومی (1و2)، اقتصاد عمومی (1و2)، اصول مدیریت و تئوری سازمان.

جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و …، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1400
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
سوالات + پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1399
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
سوالات + پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1398
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
سوالات + پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1397
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
سوالات + پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1396
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
سوالات + پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1395
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
سوالات + پاسخ تستي آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع 1394
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه