کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

معرفی گرایش مدیریت مهندسی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

گرایش مدیریت مهندسی یکی از گرایش های  رشته مهندسی صنایع است که در بیش از ۳۰۰ دانشگاه معتبر جهان  در مقاطع مختلف تحصیلی ارایه می شود. در ایران نیز این گرایش  پس  از تصویت از سال ۱۳۹۴ در دانشکده مهندسی صنایع به اجرا گذاشته شده است.

گرایش مدیریت مهندسی فرم خاصی از مدیریت می باشد که با کاربرد اصول مهندسی در تجارب کسب‌ و‌ کار سروکار دارد.

رشته مدیریت مهندسی در دنیا رشته‌ای شناخته شده، با سابقه، متداول و پولساز است. بیش از ۳۰۰ دانشگاه در دنیا رشته مدیریت مهندسی را دارند و 65 دانشگاه با این رشته، کنسرسیوم رشته را تشکیل داده‌اند. دوره ۴ ساله کارشناسی،‌ دکترا و مجازی آن نیز متداول است.

طول دوره از یکسال و یک تابستان تا دو سال متغیر است. ورودی کارشناسی ارشد مهندسی، علوم و یا رشته فنی است. اکثرا انجام کارآموزی، پروژه پایانی یا پایان‌نامه الزامی است. برخی گرایش (٪۳۰)، چند درس از مهندسی (٪۶۵) دارند.

مدیریت مهندسی را می توان فرم خاصی از مدیریت تعریف کرد که با کاربرد اصول مهندسی در تجارب کسب‌ و‌ کار سروکار دارد.

هدف این گرایش

این است که بتوانند با بهره‌گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و تجاری در سازمان‌ها شرکت‌ ها و صنایعی که در زمینه‌ های مهندسی و فناوری و خدماتی فعالیت‌ می‌ نمایند، بپردازند. انتظار می‌رود دانش‌آموختگان این گرایش دارای مهارت‌های مناسب در زمینه‌ های کاربردی مهندسی و مدیریت شوند به نحوی که بتوانند مدیریت علمی را در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی جامعه اجرا نمایند.

هدف از برگزاری این گرایش:

تربیت مهندسان برای مدیریت سازمانهای صنعتی و خدماتی کشور است که با بهره گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی صنایع به حل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و کسب و کار و ارتقاء بهره وری سازمانهای مختلف بپردازند. به عبارتی دیگر این گرایش چکیده ای از مباحث مدیریت و گرایش های مختلف مهندسی صنایع ا ست که تمرکز آن بر استفاده از اصول مهندسی در کسب‌وکار معطوف شده است.

دروس گرایش مدیریت مهندسی:

متشکل از دروس منتخبی از مهندسی صنایع ، مهندسی سیستم، مهندسی مالی و مدیریت نظیر: مدل سازی، مدیریت نواوری و فناوری ، مهندسی مالی، مدیریت و مهندسی فناوری، مدیریت پروژه ، مدیریت زنجیره تامین، طراحی سیستم ها ، مباحث مرتبط بامدیریت کسب کار های نوین و ایجاد سازمانهای دانش بنیان در کسب و کار را در بر می گیرد. دانش کسب شده از دروس اخذ شده در این دوره با انجام تحقیقات تکمیلی در سمینار و پایان نامه تحصیلی عمق بیشتری می یابد.

توانائی ها و قابلیت های فارغ التحصیلان این دوره :

انتظار می رود که دانش‌آموخته‌گان این گرایش با آموخته هایی که از اخذ دروس و انجام پژوهش های علمی در این دوره کسب نموده اند، دارای مهارت‌های مناسب و لازم در زمینه‌های کاربردی مهندسی صنایع و مدیریت شوند، به نحوی که بتوانند با استفاده از اصول و فنون فراگرفته، مدیریت بهره وری را در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی با موفقیت اجرا نمایند.

برنامه درسی مدیریت سیستم و بهره‌ وری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 12 واحد
دروس اختیاری : 12 واحد
پایان نامه و سمینار : 8 واحد

دروس جبرانی:

واحد نام درس ردیف
3 احتمال و آمار مهندسی 1
3 تحقیق در عملیات 2
3 اقتصاد مهندسی 3
3 اصول مدیریت و تئوری سازمان 4
3 (مبانی علم اقتصاد (خرد- کلان 5

دروس اجباری:

واحد نام درس ردیف
3 تئوری تصمیم‌ گیری 1
3 مهندسی سیستم 2
3 مهندسی مالی 3
3 برنامه‌ریزی زنجیره عرضه 4
3 پیش‌بینی و سری‌های زمانی 5
3 برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه 6
3 مدیریت کیفیت جامع 7
3 مدیریت نوآوری و فناوری 8
3 مدیریت منابع انسانی 9
3 بازاریابی 10
دروس اختیاری:

دانشجویان می بایست از واحد های زیر 12 واحد را به اختیار بگذرانند:

واحد نام درس ردیف
3 مدیریت دانش 1
3 قیمت‌ گذاری و مدیریت درآمد 2
3 مبانی تجارت الکترونیکی 3
3 تحلیل داده های مهندسی 4
3 مدیریت عملیات خدماتی 5
3 مدیریت مالی 6
3 شبیه‌ سازی کامپیوتری 7
3 برنامه‌ریزی استراتژیک 8

و در پایان 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان‌ نامه.

نظر خود را بنویسید

Shopping Cart

دلیل بازگشت وجه