پاورپوينت تئوری های مدیریت پیشرفته استیفن رابینز

پاورپوينت تئوری های مدیریت پیشرفته استیفن رابینز

پاورپوينت تئوری های مدیریت پیشرفته استیفن رابینز

سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقیق  هدف یا اهدافی، بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می كند.

اهداف كلی و جایگاه درس :

مطالعه ساختار و طراحی كلام از دیدگاه كلان

آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریت به منظور كاربرد بالقوه مسائل و تئوری های سازمان و فرآیندهای مدیریتی شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، هماهنگی و كنترل و نظارت

ساختار سازمان چیست؟

ما ساختار را به عنوان یكی از اجزاء سازمان كه از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمركز تشكیل شده، تعریف می كنیم.

پیچیدگی، حدود تفكیك درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم كار و تعدا سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می كند. و حد و حدودی كه واحد های سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراكنده شده اند را نیز تصریح می كند.

موضوع: پاورپوينت تئوری های مدیریت پیشرفته استیفن رابینز
ترجمه : دكتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد
تعداد صفحات: 264 اسلايد
فرمت فایل: تایپی
حجم 2.10 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه