کتاب فارسی عمومی پیام نور

کتاب فارسی عمومی پیام نور

کتاب فارسی عمومی پیام نور(گروه مولفان)

کتاب فارسی عمومی نشر پیام نور و تالیف شده توسط گروه مولفان مناسب کلیه رشته های دانشگاه پیام نور به غیر از رشته زبان و ادبیات فارسی می باشد.

فارسی یک زبان چندمحوری است که عمدتا در ایران، افغانستان و تاجیکستان به طور رسمی در سه نوع استاندارد قابل درک متقابل ، یعنی فارسی ایرانی ، فارسی دری (از سال ۱۹۵۸ به طور رسمی با نام دری) و فارسی تاجیکی (از زمان شوروی تاجیکی نامگذاری می شود).

همچنین این زبان بطور بومی در انواع تاجیکی توسط جمعیت قابل توجهی در ازبکستان و همچنین در مناطق دیگر با سابقه پارسی در حوزه فرهنگی ایران بزرگ بطور طبیعی صحبت می شود. این رسماً در داخل ایران و افغانستان با الفبای فارسی ، مشتق شده از خط عربی و در تاجیکستان با الفبای تاجیکی ، مشتق از سیریلیک نوشته شده است.

موضوع: کتاب فارسی عمومی پیام نور
استاد : گروه مولفان
تعداد صفحات: 324 صفحه
فرمت فایل: تایپی
حجم 7.2 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه