مقالات

مقاله یکی از ابزارهای ثبت دستاوردهای علمی پژوهشگران و محققان است، که از طریق آن می توانند یافته های خود را با دیگر پژوهشگران و دانشمندان به اشتراک بگذارند و از دستاوردهای دیگر دانشمندان مطلع شده و بهره ببرند. برای آنکه یک پژوهشگر بتواند به مقالات علمی موجود اعتماد کند، باید فضایی برای جلب این اعتماد فراهم باشد و اینجاست که اهمیت اعتبار مقالات علمی نمایان می شود. مقالات علمی معتبر را می توان در 6 دسته کلی تقسیم بندی نمود :
1- مقاله آی اس آی Institute for Scientific Information) ISI)
2- مقاله آی اس سی Islamic World Science Citation Center) ISC)
3- مقاله اسکوپوس SCOPUS
4- مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
5- مقاله علمی ترویجی
6- مقاله کنفرانسی

نمایش دادن همه 3 نتیجه