آموزش

​نرم افزار جیرا Jira چیست؟

​نرم افزار جیرا Jira چیست؟ ​نرم افزار جیرا Jira ، رم افزاری است که در ابتدا برای ردیابی اشکالات تیم های برنامه نویسی طراحی شد با گذشت زمان جیرا ویژگی های خود را به طور قابل ملاحظه ای توسعه داد و توانست به یک ابزار کار آمد در زمینه های کنترل پروژه ، توسعه نرم افزاری و چندین کاربرد دیگر مبدل شود. با یک نگاه سلسله مراتبی می توانیم جیرا را متشکل از 3بخش فیلد ، issue و پروژه بدانیم. • پروژه : پروژه ها در جیرا قابلیت دسته بندی دارند و می توانند شامل هر چیزی مثل : یک...

دلیل بازگشت وجه