خلاصه کتاب ریاضی عمومی 2

خلاصه کتاب ریاضی عمومی 2

خلاصه کتاب ریاضی عمومی 2

اهمیت یادگیری ریاضی عمومی 2
برای یادگیری سریع، هر دانشجویی به یک خلاصه ریاضی عمومی 2 کامل نیاز دارد. درس ریاضی عمومی ۲، بخشی از واحدهای الزامی دانشگاهی در مقطع کارشناسی است که پس از گذراندن درس ریاضی عمومی ۱ باید طی شود. تمام دانشجویان رشته های مهندسی اعم از: برق، عمران، کامپیوتر، معماری و علوم مختلف پایه، باید این درس را بگذرانند. در این فایل از مثال هایی در مورد توابع مثلثاتی، نمایی و لگاریتمی استفاده شده است که دانشجویان واقعا با این توابع مشکل دارند.
درس: ریاضی عمومی 2
رشته : – مهندسی مدیریت پروژه
– مهندسی مدیریت اجرایی
– مهندسی صنایع
تعداد صفحات: 45 صفحه
فرمت فایل: تایپی
حجم 1.06 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه