دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز درس اصول مدیریت و تئوری سازمان
کتاب مهندسی صنایع

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز درس اصول مدیریت و تئوری سازمان

هيچ الگوی جهان شمولي برای تعريف مدير موفق و روش مديريت بهينه وجود ندارد. در اين خلاصه کتاب به منظور آشنايي با مديريت، به اين سواالت پاسخ داده مي شود: مديران چه کساني هستند و در چه جاهايي کار ميکنند؟ مديريت چيست و وظايف مديران کدامند؟ چرا بايد به مطالعه مديريت پرداخت؟ و چگونه مديريت را مطالعه کنيم؟

برای اداره روان هر سازمانی باید اصول اساسی مدیریت در آن پیاده‌سازی گردد و این امر مستلزم درک صحیح 4 وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل می‌باشد. وظایف مدیریت توسط هنری فایول، نظریه‌پرداز فرانسوی مطرح گردید که این وظایف تاثیر بسزایی در شکل‌گیری بسیاری از مسائل مدیریتی داشتند. او در ابتدا پنج وظیفه مدیریتی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، فرماندهی ، همکاری و کنترل را مطرح نمود. متون جدید این پنج وظیفه را به چهار مورد تقلیل دادند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل می‌باشد که این وظایف سازمان را به سمت سازمانی منسجم پیش خواهد برد. در این درس به طور تفضیلی این وظایف مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

درس: خلاصه کتاب مبانی مدیریت (چاپ اول)
استاد مربوطه: استیفن پی رابینز و دیوید ای دیسنزو
سبک نوشتار: تایپی
تعداد صفحات: 131 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم 1.43 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone
تصویر نویسنده
آرین حسینعلی میرزا

دیدگاهتان را بنویسید

دلیل بازگشت وجه