دروس مصوب كارشناسي صنايع ورودي 89 به بعد

دروس مصوب كارشناسي صنايع ورودي 89 به بعد

ردیف نام درس واحد نوع درس دروس پیشنیاز
1 ریاضی 1 3 پایه
2 ریاضی 2 3 پایه ریاضی 1
3 معادلات دیفرانسیل 3 پایه ریاضی 2 یا همزمان
4 فیزیک 1 3 پایه ریاضی 1 یا همزمان
5 فیزیک 2 3 پایه فیزیک 1
6 آز فیزیک 1 1 پایه فیزیک 1 یا همزمان
7 آز فیزیک 2 1 پایه ریاضی 1
8 برنامه نویسی کامپیوتر 3 پایه اقتصاد عمومی 1
9 محاسبات عددی 2 پایه برنامه نويسي كامپيوتر
10 اقتصاد عمومی 1 2 اصلی / تخصصی رياضي 1
11 اقتصاد عمومی 2 2 اصلی / تخصصی اقتصاد عمومي 1
12 اصول حسابداری و هزینه یابی 3 اصلی / تخصصی گذراندن حداقل 30 واحد
13 مدیریت و کنترل پروژه 3 اصلی / تخصصی تحقيق در عمليات 1/ تئوري احتمالات و كاربرد آن
14 ارزیابی کار و زمان 3 اصلی / تخصصی روشهاي توليد
15 طرح ریزی واحدهای صنعتی 3 اصلی / تخصصی ارزيابي كار و زمان/ نقشه كشي صنعتي
16 کنترل کیفیت آماری 3 اصلی / تخصصی آمار مهندسي
17 تئوری احتمالات و کاربرد آن 3 اصلی / تخصصی رياضي 2
18 جبر خطی 3 اصلی / تخصصی رياضي 1
19 آمار مهندسی 3 اصلی / تخصصی تئوري احتمال و كاربرد آن
20 تحقیق در عملیات 1 3 اصلی / تخصصی جبر خطي
21 تحقیق در عملیات 2 3 اصلی / تخصصی تحقيق در عمليات 1
22 اصول مدیریت و تئوری سازمان 2 اصلی / تخصصی گذراندن حداقل 45 واحد
23 نقشه کشی صنعتی 2 اصلی / تخصصی
24 مبانی مهندسی برق 3 اصلی / تخصصی فيزيك 2/ معادلات ديفرانسيل
25 آزمایشگاه مبانی برق 1 اصلی / تخصصی مباني مهندسي برق يا همزمان
26 اقتصاد مهندسی 3 اصلی / تخصصی اقتصاد عمومي 2
27 استاتیک و مقاومت مصالح 3 اصلی / تخصصی رياضي 1
28 علم مواد 3 اصلی / تخصصی
29 روش های تولید 3 اصلی / تخصصی كارگاه ماشين افزار 1يا همزمان
30 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیتها 1 3 اصلی / تخصصی تحقيق در عمليات 1 / تئوري احتمالات و كاربرد آن
31 برنامه ریزی تولید 3 اصلی / تخصصی برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 1
32 اصول شبیه سازی 3 اصلی / تخصصی برنامه نويسي كامپيوتر / آمار مهندسي
33 پروژه پایانی 3 اصلی / تخصصی گذراندن حداقل 107 واحد
34 کارگاه ماشین افزار 1 1 کارگاهی
35 کارگاه عمومی جوش 1 کارگاهی
36 کارگاه ریخته گری و مدلسازی 1 کارگاهی
37 كارآموزي 3 کارآموزی گذراندن حداقل 100 واحد
38 برنامه ريزي حمل و نقل 3 اختیاری 1 * تحقيق در عمليات 1
39 تحليل سيستمها 3 اختیاری 1 معادلات ديفرانسيل / سيستمهاي اطلاعات مديريت
40 سيستمهاي اطلاعات مديريت 3 اختیاری 1 برنامه نويسي كامپيوتر/ اصول مديريت و تئوري سازمان
41 مدلهاي احتمالي و تئوري صف 3 اختیاری 1 تئوري احتمالات و كاربرد آن/ تحقيق در عمليات 1
42 زبان تخصصي 2 اختیاری 1 زبان خارجي- گذراندن حداقل 80 واحد
43 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 3 اختیاری 1 تئوري احتمالات و كاربرد آن / اقتصاد مهندسي
44 مديريت كيفيت و بهره وري 3 اختیاری 1 كنترل كيفيت آماري
45 طراحي ايجاد صنايع 3 اختیاری 1 اصول حسابداري و هزينه يابي/ طرحريزي واحدهاي صنعتي/ اقتصاد مهندسي
46 اصول بازاريابي 2 اختياري گذراندن حداقل 80 واحد
47 مديريت مالي 2 اختياري اصول حسابداري و هزينهيابي
48 مهندسي فاكتورهاي انساني 3 اختياري ارزيابي كار و زمان
49 ايمني و بهداشت صنعتي 2 اختياري ارزيابي كار و زمان
50 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2 3 اختياري برنامهريزي و كنترل توليد و موجوديها 1
51 انديشه اسلامي 1 2
52 انديشه اسلامي 2 2
53 اخلاق اسلامي 2
54 انقلاب اسلامي ايران 2
55 تاريخ تحليلي اسلام 2
56 تفسير موضوعي قرآن 2
57 فارسي 3
58 زبان انگليسي 3
59 تربيت بدني 1 1
60 تربيت بدني 2 1
61 دانش خانواده و جمعيت 2

تعداد واحدهای درسی

دروس عمومی دروس پایه دروس اصلی/ تخصصی دروس اختیاری کارآموزی کارگاهی جمع واحدها
22 واحد 22 واحد 66 واحد 26 واحد 1 واحد ( 240 ساعت) 3 واحد 140 واحد

Post Author: آرین حسینعلی میرزا

دیدگاهتان را بنویسید

You may also like

آشنایی با دانشگاه ها

آشنایی با دانشگاه ها

آشنایی با دانشگاه ها قسمت 1 – دانشگاه صنعتی مالک

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

تاریخ ثبت‌ نام کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد + زمان برگزاری

دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 2 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمدرضا رضایی

دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 2

دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 2 (اندیشه اسلامی 2)

دلیل بازگشت وجه