مقاله تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحليل پوششي داده هاي استوار

مقاله تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحليل پوششي داده هاي استوار

هدف از اين تحقيق ارائه نوع جديدي از عدد تقدم ريسک با تخصيص وزن هاي مختلف براي هر يک از فاکتورهاي ريسک مي باشد.

بهبود و ارتقاي سطح کيفيت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاه ها اولين و اصلي ترين عامل پيشرفت نسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار مي باشد. در همين راستا تجزيه و تحليل حالت هاي خطا و آثار آنها ابزاري کارآمد بمنظور بهبود کيفيت در مديريت کيفيت مي باشد.

با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتي، عدد تقدم ريسک در تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه از ضرب سه عدد شدت، وقوع و تشخيص تشکيل مي شود. به منظور برطرف کردن عيوب موجود، روش جديدي براي محاسبه عدد تقدم ريسک در تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه بر پايه روش تحليل پوششي داده ها معرفي مي گردد.

هدف از اين تحقيق ارائه نوع جديدي از عدد تقدم ريسک با تخصيص وزن هاي مختلف براي هر يک از فاکتورهاي ريسک مي باشد.همچنين با توجه به اين که اعداد شدت، وقوع و تشخيص توسط تيمي متشکل از گروه هاي مختلف خبرگان بدست مي آيد و عاملي قطعي و ثابت نمي باشد، در اين پژوهش از روش بهينه سازي استوار که نتايج تحليل پوششي داده ها را مي پوشاند و پيچيدگي کمتري نسبت به روش فازي دارد، استفاده شده است. نتايج حاصل از مثال حل شده حکايت از موثرتر بودن مدل پيشنهادي نسبت به RPN سنتي دارد و رتبه بندي کاملي از حالات خرابي را ارائه مي کند.

عنوان نشریه: مطالعات مديريت صنعتي
اطلاعات شماره: زمستان 1394 , دوره 13 , شماره 39 ; از صفحه 115 تا صفحه 144 .
نویسندگان: علي نژاد عليرضا, جليلي تقويان نيكي
کلید واژه: تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن،عدد تقدم ريسک،تحليل پوششي داده ها،بهينه سازي استوار
منبع: sid
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

Post Author: آرین حسینعلی میرزا

دیدگاهتان را بنویسید

You may also like

“jakie Są Giełdy I Actually Jak Przyjmują Zakłady Sportow Brett Kessle

“jakie Są Giełdy I Actually Jak Przyjmują Zakłady Sportow Brett

Yeni Açılan Casino Siteler

Yeni Açılan Casino Siteleri En Yeni On Line Casino Siteleri

Legalny Bukmacher Onlin

Legalny Bukmacher Online Zakłady Sportowe Totolotek Pl Szereg Zakładów Online,

دلیل بازگشت وجه