چارت دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع را اینجا مشاهده می کنید. چارت دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع به تفکیک گرایش های مختلف این رشته و همچنین به تفکیک دروس جبرانی، تخصصی الزامی و انتخابی و پایان نامه مطابق با برنامه درسی ارشد مهندسی صنایع اعلام شده از سوی وزارت علوم در این مطلب آورده شده است.

چارت دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دروه کارشناسی ارشد یکی از دوره های تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی می باشد. دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نیز شامل تعدادی از دروس نظری، کاربردی و برنامه تحقیقاتی برای افزایش اطلاعات متخصصان این حوزه طراحی شده است که زمینه لازم برای درک و توسعه مرزهای دانش این رشته فراهم خواهد کرد.

هدف از این دوره تربیت متخصصانی است که دارای توانایی های لازم برای برنامه ریزی، بهینه سازی و نظارت بر اجرای سیستم های مدیریتی در حوزه مورد نظر باشند. همچنین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دارای توان تحقیقاتی کافی در حل مسائل حرفه ای رشته خود خواهند بود.

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نه گرایش می باشند که به شرح زیر می باشند:

  • بهینه سازی سیستم ها
  • سیستم های سلامت
  • لجستیک و زنجیره تامین
  • سیستم های کلان
  • مهندسی مالی (سیستم های مالی)
  • مدیریت مهندسی
  • کیفیت و بهره وری
  • مدیریت پروژه
  • سیستم های اطلاعاتی

در ادامه به توضیح واحدهای درسی هر گرایش در دوره کارشناسی ارشد خواهیم پرداخت.

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع- تعداد واحدهای درسی و پژوهشی

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برای تمامی گرایش های این رشته 32 واحد می باشد که توزیع واحدها بر طبق جول زیر می باشد.

 

جدول تعداد واحدهای درسی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

نوع دروس تعداد واحد
دروس تخصصی الزامی 12
دروس تخصصی انتخابی 12
سمینار 2
پایان نامه 6
جمع 32

 

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع  دروس جبرانی

دروس جبرانی دروسی هستند که گذراندن آن ها برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو در سال اول دوره تحصیلی مربوطه ضروری است. انتخاب این دروس از جداول دروس جبرانی برنامه هر گرایش، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی یا شورا / کمیته تحصیلات تکمیلی می باشد. سقف تعداد واحدهای این دروس بر طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است. نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع  نحوه کدگذاری دروس در گرایش ها

شماره اختصاص یافته به دروس رشته مهندسی صنایع از 6 حرف و عدد تشکیل شده است. رقم سوم بعد از دو حرف اول IE از سمت چپ به عنوان نشانگر مقطع تحصیلی در این رشته در نظر گرفته شده است. این رقم برای دوره کارشناسی ارشد عدد 5 می باشد و برای دروس جبرانی این عدد 4 است. رقم چهارم از سمت چپ، شناسه گرایش مربوطه را نشان می دهد. دو رقم پنجم و ششم نیز شماره درس در گرایش مربوطه می باشد. در جدول زیر شماره گذاری دروس دوره های کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع آورده شده اند.

 

جدول کدگذاری دروس دوره های کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی گرایش کد تخصیص یافته
از تا
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها IE5001 IE5099
سیستم های سلامت IE5100 IE5199
لجستیک و زنجیره تامین IE5200 IE5299
سیستم های کلان IE5300 IE5399
مهندسی مالی IE5400 IE5499
مدیریت مهندسی IE5500 IE5599
کیفیت و بهره وری IE5600 IE5699
مدیریت پروژه IE5700 IE5799
سیستم های اطلاعاتی IE5800 IE5899

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع  گرایش بهینه سازی سیستم ها

گرایش بهینه سازی سیستم ها یکی از قدیمی ترین گرایش های مهندسی صنایع محسوب می شود. در گذشته نام این گرایش به صورت «مهندسی صنایع- گرایش مهندسی صنایع» و یا «صنایع- صنایع» بوده که در سال های اخیر به بهینه سازی سیستم ها تغییر نام داده است. از آنجایی که این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مهندسی صنایع است لذا در بیشتر دانشگاه های ایران وجود دارد و اولین گرایشی است که ظرفیت آن زود پر می شود. همچنین تعداد اعضای هیات علمی این گرایش بیشتر و تجربه آن ها هم غنی تر است و دانشجویان مهندسی صنایع در مقطع ارشد از این گرایش بیشتر استقبال می کنند.

چارت دروس ارشد مهندسی بهینه سازی سیستم ها

همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم گرایش بهینه سازی سیستم ها همانند سایر گرایش های مهندسی صنایع در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های اصلی الزامی 1 و 2 و دروس تخصصی می باشند. در جدول زیر این دروس که مختص ارشد مهندسی بهینه سازی سیستم ها می باشد آورده شده است. نکته مهم در این جدول این است که دروس اصلی الزامی 1 باید حتما گذرانده شوند و از میان دروس اصلی الزامی 2 یک درس باید گذرانده شود. در قسمت بعدی جدول دروس تخصصی آورده شده است که زمینه ساز علمی دانشجویان برای انجام امور سمینار و پایان نامه هستند که از بین دروس اختصاصی که در جدول آورده شده است باید با نظر دانشکده و استاد راهنما، تعداد 12 واحد پاس شود.

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهینه سازی سیستم ها

دروس اصلی الزامی 1
ردیف نام درس واحد
۱ طراحی سیستم های صنعتی ۳
۲ فرآیندهای احتمالی ۳
۳ طراحی آزمایشها ۳
دروس اصلی الزامی 2
ردیف نوع درس واحد
۱ برنامه ریزی غیر خطی ۳
۲ برنامه ریزی عدد صحیح ۳
۳ برنامه ریزی پویا ۳
دروس تخصصی
ردیف نام درس واحد
۱ الگوریتم های فراابتکاری ۳
۲ تئوری توالی عملیات ۳
۳ تئوری و کاربرد پایانی ۳
۴ فابلیت اطمینان انسانی ۳
۵ طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک ۳
۶ عارضه یابی در سیستم های تولیدی و خدماتی ۳
۷ طراحی و تولید توسط کامپیوتر ۳
۸ پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی ۳
۹ تجزیه و تحلیل چند متغیره ۳
۱۰ برنامه ریزی خطی ۳
۱۱ برنامه ریزی عدد صحیح ۳
۱۲ برنامه ریزی پویا ۳
۱۳ برنامه ریزی تولید پیشرفته ۳
۱۴ مدلسازی شبکه ها ۳
۱۵ برنامه ریزی حمل و نقل ۳
۱۶ مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری ۳
۱۷ تئوری فازی و کاربردهای آن ۳
۱۸ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۳
۱۹ نظریه بازیها ۳
۲۰ تحلیل شبکه ها ۳
۲۱ قابلیت اطمینانی ۳
۲۲ مهندسی هزینه ۳
۲۳ اصول مهندسی مالی ۳
۲۴ مدیریت و تحلیل ریسک مالی ۳
۲۵ دروس تخصصی و اصلی سایر شاخه‏های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ۳
۲۶ مسائل منتخب در مهندسی صنایع ۳
سمینار و پایان نامه
ردیف نام درس واحد
۱ سمینار ۲
۲ پایان نامه ۶

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع  گرایش سیستم های سلامت

گرایش سیستم های سلامت در سال های اخیر بسیار مرود توجه قرار رگفته است چرا که با وجود داشتن پزشک های با تجربه، نیروی انسانی متخصص و امکانات نسبتا خوبی که وجود دارد هنوز سازمان های وابسته به نظام سلامت نظیر بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر مراکز با مشکلات فراوانی رو به رو هستند. هر چند ممکن است تمامی افراد و سازمان ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند اما وجود مشکلات به دلیل نبود یک دیدگاه سیستمی در سازمان های وابسته به نظام سلامت می باشد. لذا مهندسی صنایع با گرایش سیستم های سلامت می تواند این سازمان ها را شناسایی، بررسی و آنالیز نماید و سپس با ارائه نمودن راهکارهایی، سیستم ها کاراتر شوند و بهره وری آن ها نیز افزایش یابد. در واقع این نوع دیدگاه باعث می شود تا بیمارستان ها و سازمان های وابسته به سلامت پاسخگو، بیمار محور و انعطاف پذیر باشند.

چارت دروس ارشد مهندسی سیستم های سلامت

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید برای گرایش مهندسی سیستم های سلامت انواع دروس جبرانی، تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی باید گذرانده شوند. نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

چارت دروس ارشد مهندسی سیستم های سلامت

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید برای گرایش مهندسی سیستم های سلامت انواع دروس جبرانی، تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی باید گذرانده شوند. نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

 

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های سلامت

دروس جبرانی
ردیف نام دروس کد درس تعداد واحد
1 آشنایی با سیستم های سلامت IE4100 2
2 آمار زیستی و شاخص های بهداشتی IE4101 2
3 روش شناسی و طراحی تحقیق IE4102 2
دروس تخصصی الزامی
4 مدل های تحقیق در عملیات برای سلامت IE5100 3
5 بهبود فرآیند و کیفیت در سلامت IE5101 3
6 انفورماتیک در سلامت IE5102 3
7 مدل سازی داده محور در سلامت IE5103 2
8 کارورزی مهندسی سیستم های سلامت 1 IE5104 0.5
9 کارورزی مهندسی سیستم های سلامت 2 IE5105 0.5
دروس تخصصی انتخابی
10 استانداردها و معیارهای ارزیابی سیستم های سلامت IE5106 3
11 داده کاوی در سلامت IE5107 3
12 سیستم های خبره در سلامت IE5108 3
13 شبکه و مکان گسسته در سلامت IE5109 3
14 شبیه سازی کامپیوتری سیستم های سلامت: مدل سازی و بهینه سازی IE5110 3
15 مباحث سیستمی در فناوری رباتیک در سلامت IE5111 3
16 مدل سازی پویایی های سیستم در سلامت IE5112 3
17 مدل های احتمالی در سلامت IE5113 3
18 سیاست گذاری و تدوین راهبرد در سیستم سلامت IE5114 3
19 مدیریت ریسک در سیستم های سلامت IE5115 3
20 بازی کاری در سیستم های سلامت IE5116 3
21 مدیریت زنجیره تامین برای سیستم های سلامت IE5117 3
22 واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت IE5118 3
23 نظریه و شبکه های بیزی IE5119 3
24 روش های آماری پیشرفته در سلامت IE5120 3
25 مهندسی فاکتورهای انسانی در سلامت IE5121 3
26 مدیریت درآمد و تقاضا در سیستم های سلامت IE5122 3
27 فناوری های پیشرفته و رباتیک در سیستم های سلامت IE6123 3
28 تصمیم گیری در سیستم های سلامت IE6124 3
29 مسیریابی و لجستیک سیستم های سلامت IE6125 3
30 مدل سازی سیستم های سلامت همراه IE6126 3
31 مدل های پیش بینی در سلامت IE6127 3
32 نظریه ها و مدل های گردشگری سلامت IE6128 3
33 اینترنت اشیا در سلامت IE6129 3
34 پایایی در سیستم های سلامت IE6130 3
35 مباحث منتخب در سیستم های سلامت IE5198 3
36 درسی از دیگر گرایش های * IE5199 3
37 مباحث پیشرفته در سیستم های سلامت 1 IE6198 3
38 مباحث پیشرفته در سیستم های سلامت 2 IE6199 3
39 سمینار دکترا 1 IE6997 1
40 سمینار دکترا 2 IE6998 1
41 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع  گرایش لجستیک و زنجیره تامین

گرایش لجستیک و زنجیره تامین در پاسخ به مشکلات موجود در زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز و افزایش هزینه تمام شده آن ها در کشور به وجود آمد. لذا در راستای توسعه راهکارهای مناسب برای رفع یا کاهش مشکلات به وجود آمده و همچنین افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی بر اصلول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین تاکید می شود. در واقع دوره کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره تامین به منظور تربیت متخصصان با توان تحلیل، طرح پذیری و طراحی، پیاده سازی و بهبود عملکرد زنجیره های تامین و فرآیندهای جاری در آن با تاکید بر جنبه های مهندسی راه اندازی شده است.

 

چارت دروس ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره های تامین

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید برای گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره های انواع دروس جبرانی، تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی باید گذرانده شوند. نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود. همچنین اخذ حداقل یک و حداکثر دو درس از بین دروس ردیف های 19 تا 26 با نظر استاد راهنما می باشد.

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

دروس جبرانی
ردیف نام دروس کد درس تعداد واحد
1 اصول شبیه سازی IE4200 3
2 تحقیق در عملیات IE4902 3
3 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی 1 IE4201 3
4 طرح ریزی واحدهای صنعتی IE4202 3
دروس تخصصی الزامی
5 اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین IE5901 3
6 تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی IE5200 3
7 طراحی شبکه زنجیره تامین IE5201 3
8 مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل IE5914 3
دروس تخصصی انتخابی
9 سیستم های توزیع و خرده فروشی IE5202 3
10 مدیریت تدارکات IE5203 3
11 طراحی انبار، جابجایی مواد و بسته بندی IE5204 3
12 مدیریت درآمد و تقاضا IE5915 3
13 نظریه بازی ها IE5912 3
14 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
15 هوشمندی و تحلیل زنجیره تامین IE5205 3
16 لجستیک بین الملل IE5206 3
17 زنجیره تامین سبز پایدار IE5207 3
18 لجستیک بحران IE5208 3
19 برنامه ریزی عدد صحیح IE5905 3
20 برنامه ریزی پویا IE5902 3
21 برنامه ریزی غیرخطی IE5906 3
22 برنامه ریزی غیر قطعی IE5907 3
23 نظریه شبکه IE5922 3
24 نظریه بازی ها IE5920 3
25 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه IE5911 3
26 استراتژی تولید و خدمات IE5209 3
27 مباحث منتخب در لجستیک و زنجیره تامین IE5298 3
28 مباحث پیشرفته در لجستیک و زنجیره تامین 1 IE6298 3
29 مباحث پیشرفته در لجستیک و زنجیره تامین 2 IE6299 3
30 سمینار دکترا  1 IE6997 1
31 سمینار دکترا  2 IE6998 1
32 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع  گرایش سیستم های کلان

مهندسی سیستم ها فرآیندی است که به کمک آن می توان نیازهای یک سیستم پیچیده را درک کرده و سپس به توسعه، تست و به کار گیری راه حل های مفید، هماهنگ و کارا برای این نیازها پرداخت. آنچه مهندسی سیستم های کلان را از سایر گرایش های مهندسی صنایع متمایز می سازد توجه آن به سیستم های جامع و سطحوسیع استفاده آن در ارزیابی و بهبود مسائل سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی است. در حقیقت مهندسان سیستم های کلان به طراحی، بهینه سازی و بهبود فرآیندها و سیستم های هر محصول و خدمتی می پردازند. به عبارت دیگر مهندسی سیستم ها به مطالعه، تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم ها می پردازد و با توجه به ابعاد متخلف آن ها و همچنین با توجه به نیازها، امکانات و اولویت های جامعه بهترین سیستم را طراحی می کند.

 

چارت دروس ارشد مهندسی سیستم های کلان

گرایش مهندسی سیستم های کلان در مقطع ارشد دارای چارت دروسی اعم از 9 واحد دروس اصلی الزامی، 15 واحد دروس تخصصی انتخابی و 8 واحد سمینار و پایان نامه می باشد که روی هم 32 واحد می شود که شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

 

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های کلان

دروس جبرانی
ردیف نام دروس کد درس تعداد واحد
1 آمار مهندسی IE4901 3
2 تحقیق در عملیات IE4902 3
دروس تخصصی الزامی
4 مدل سازی پویایی های سیستم IE5300 3
5 برنامه ریزی ریاضی IE5301 3
6 نظریه تصمیم گیری IE5921 3
7 مهندسی سیستم IE5917 3
دروس تخصصی انتخابی
10 برنامه ریزی پویا IE5910 3
11 برنامه ریزی خطی IE5903 3
12 برنامه ریزی غیر خطی IE5906 3
13 برنامه ریزی غیر قطعی IE5907 3
14 نظریه بازی ها IE5920 3
15 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
16 برنامه ریزی عدد صحیح IE5905 3
17 فرآیندهای احتمالی IE5914 3
18 نظریه شبکه IE5922 3
19 روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی IE5302 3
20 مبانی اقتصاد انرژی و سیستم عرضه انرژی IE5303 3
21 اقتصاد منابع فناپذیر IE5304 3
22 انرژی و محیط زیست IE5305 3
23 برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی IE5306 3
24 تکنولوژی انرژی IE5307 3
25 پایایی در سیستم های انرژی IE5308 3
26 قیمت گذاری انرژی IE5309 3
27 برنامه ریزی حمل و نقل IE5310 3
28 تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل IE5311 3
29 مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل IE5915 3
30 ارزیابی پروژه های حمل و نقل IE5312 3
31 تحلیل تقاضای حمل و نقل IE5313 3
32 تحلیل سیستم های حمل و نقل IE5314 3
33 حمل و نقل همگانی IE5315 3
34 فناوری های حمل و نقل IE5316 3
35 مباحث منتخب در سیستم های کلان IE5398 3
36 درسی از دیگر گرایش های * IE5399 3
37 مباحث پیشرفته در سیستم های کلان 1 IE6398 3
38 مباحث پیشرفته در سیستم های کلان 2 IE6399 3
39 سمینار دکترا 1 IE6997 1
40 سمینار دکترا 2 IE6998 1
41 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع – گرایش مهندسی مالی (سیستم های مالی)

مهندسی مالی یا سیستم های مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه نمودن راهکارهای خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی و کاهش ریسک در راستای افزایش ارزش شرکت ها می باشد. در حقیقت مهندسی سیستم های مالی ترکیبی از مدیریت مالی، ریاضیات کاربردی، ریاضیات مالی، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. اما تفاوت اصلی رشته مهندسی مالی با مدیریت مالی تمرکز و تناکید این رشته بر تحلیل های ریاضی می باشد و فقدان این ابزار در رشته مدیریت مالی در کشور ملموس است.

 

چارت دروس ارشد مهندسی سیستم های مالی

گرایش مهندسی سیستم های مالی در مقطع ارشد دارای چارت دروسی اعم از12 واحد دروس اصلی الزامی و 12 واحد دروس تخصصی انتخابی و 8 واحد سمینار و پایان نامه می باشد که روی هم 32 واحد می شود که شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های مالی

دروس جبرانی

ردیف

نام دروس

کد درس

تعداد واحد

1

اقتصاد مهندسی

IE4903

3

2

آمار مهندسی

IE4901

3

3

تحقیق در عملیات

IE4902

3

دروس تخصصی الزامی

4

فرآیندهای احتمالی

IE5914

3

5

اصول مهندسی مالی

IE5900

3

6

مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری

IE5400

3

7

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

IE5401

3

دروس تخصصی انتخابی

9

برنامه ریزی راهبردی

IE5904

3

10

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

IE5911

3

11

اقتصاد سنجی

IE5402

3

12

بازارهای مالی اسلامی

IE5403

3

13

بازارهای مالی با  درآمد ثابت

IE5404

3

14

بازارهای مالی نوظهور

IE5405

3

15

برنامه ریزی غیر قطعی

IE5907

3

16

سری های زمانی مالی

IE5406

3

17

طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی

IE5407

3

18

فرآیندهای احتمالی پیشرفته در سیستم های مالی

IE5408

3

19

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

IE5409

3

20

مدیریت سرمایه گذاری

IE5410

3

21

مباحث منتخب در مهندسی مالی

IE5498

3

22

درسی از دیگر گرایش ها *

IE5499

3

23

مباحث پیشرفته در مهندسی مالی 1

IE6498

3

24

مباحث پیشرفته در مهندسی مالی 2

IE6499

3

25

سمینار دکترا  1

IE6997

1

26

سمینار دکترا  2

IE6998

1

27

کارگاه محاسبات پیشرفته

IE6999

1

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع – گرایش مدیریت مهندسی

هدف از رشته مدیریت مهندسی تربیت مدیران برای بخش های مختلف صنعتی و خدماتی است که بتوانند با بهره گیری از اصول علم مدیریت به همراه دانش مهندسی به حل و فصل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و کسب و کار در سازمان های خدماتی و تولیدی بپردازند. در حقیقت فارغ التحصیلان این رشته توانایی هایی نظیر مدیریت واحدهای صنعتی، تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائی های سیستمی و همچنین ارائه راهکار برای بهبود عملکرد و مدیریت آن ها با استفاده از روش های کمی و نظام گرا و انجام تحقیق و بررسی در زمینه روش های مدیریتی را کسب خواهند کرد.

چارت دروس ارشد رشته مدیریت مهندسی

گرایش مدیریت مهندسی در مقطع ارشد دارای چارت دروسی اعم از 12 واحد دروس اصلی الزامی و 12 واحد دروس تخصصی انتخابی و 8 واحد سمینار و پایان نامه می باشد که روی هم 32 واحد می شود که شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. همچنین از میان دروس تخصصی الزامی (ردیف 11-6) ارائه شده در جدول حداکثر دو درس و از میان دروس ردیف 16-12 نیز حداکثر دو درس توسط دانشجویان این رشته می بایست اخذ گردد.

 

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی

دروس جبرانی

ردیف

نام دروس

کد درس

تعداد واحد

1

احتمال و آمار مهندسی

IE4900

3

2

تحقیق در عملیات

IE4902

3

3

اقتصاد مهندسی

IE4903

3

4

اصول مدیریت و نظریه سازمان

IE4500

3

5

مبانی علم اقتصاد (خرد – کلان)

IE4501

3

دروس تخصصی الزامی

6

نظریه تصمیم گیری

IE5921

3

7

مهندسی سیستم

IE5917

3

8

اصول مهندسی مالی

IE5500

3

9

مهندسی و مدیریت بهره وری

IE5501

3

10

اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

IE5901

3

11

پیش بینی و آنالیز سری های زمانی

IE5909

3

12

برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

IE5908

3

13

مدیریت کیفیت جامع

IE5916

3

14

مدیریت نوآوری و فناوری

IE5926

3

15

مدیریت منابع انسانی

IE5502

3

16

بازاریابی

IE5503

3

دروس تخصصی انتخابی

15

مدیریت دانش

IE55504

3

16

مدیریت درامد و تقاضا

IE5915

3

17

مبانی تجارت الکترونیکی

IE5505

3

18

تحلیل داده های مهندسی

IE5506

3

19

مدیریت عملیات خدماتی

IE5927

3

20

مدیریت مالی

IE5928

3

21

شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی

IE5912

3

22

برنامه ریزی راهبردی

IE5904

3

23

مباحث منتخب در مدیریت مهندسی

IE5598

3

24

درسی از دیگر گرایش ها *

IE5599

3

 

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع – گرایش کیفیت و بهره وری

ضرورت این گرایش از مهندسی صنایع به همان اندازه مهم است که کسب و کارها مهم هستند. در حقیقت اگر مفاهیم کیفیت در هر یک از حوزه های تولید و خدمات از سوی مدیران و پرسنل جدی گرفته نشود، تولید و خدمت نیز در این حوزه ها راه به جایی نخواهند برد.

این گرایش در ویرایش جدید وزارت علوم در بخش تحصیلات تکمیلی جزو گرایش های اصلی مهندسی صنایع ارائه شده است ولی با این حال در دفترچه 2 سال 99 هیچ دانشگاهی برای پذیرش دانشجو در این رشته اقدام نکرده بود اما به نظر می رسد در سال های اخیر این مورد تغییر کرده و پذیرش دانشجو در این گرایش مهندسی صنایع رو به رشد خواهد بود.

 

چارت دروس ارشد رشته کیفیت و بهره وری

گرایش کیفیت و بهره وری در مقطع ارشد دارای چارت دروسی اعم از 12 واحد دروس تخصصی الزامی و 12 واحد دروس تخصصی انتخابی و 8 واحد سمینار و پایان نامه می باشد که روی هم 32 واحد می شود که شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. همچنین از میان دروس تخصصی الزامی (ردیف 9-6) ارائه شده در جدول حداکثر دو درس و از میان دروس ردیف 12-10 نیز حداکثر دو درس توسط دانشجویان این رشته می بایست اخذ گردد. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

 

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد رشته کیفیت و بهره وری

دروس جبرانی

ردیف

نام دروس

کد درس

تعداد واحد

1

آمار مهندسی

IE4901

3

2

کنترل کیفیت آماری

IE4600

3

3

نگهداری و تعمیرات

IE4601

3

4

تحقیق در عملیات

IE4902

3

5

اصول حسابداری و هزینه یابی

IE4602

3

دروس تخصصی الزامی

6

کنترل کیفیت آماری پیشرفته

IE5600

3

7

نظریه و کاربرد پایایی

IE5923

3

8

مدیریت کیفیت جامع

IE5916

3

9

مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع

IE5601

3

10

تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری

IE5602

3

11

مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

IE5603

3

12

مهندسی مجدد فرآیندها

IE5604

3

دروس تخصصی انتخابی

14

طراحی آزمایش ها

IE5913

3

15

مدل سازی آماری و تحلیل رگرسیون

IE5605

3

16

تحلیل آماری چند متغیره

IE5910

3

17

پیش بینی و آنالیز سری های زمانی

IE5909

3

18

مهندسی ایمنی و تحلیل ریسک

IE5606

3

19

مدیریت خدمات و پشتیبانی محصول

IE5607

3

20

مهندسی فاکتورهای انسانی

IE5918

3

21

نگهداری و تعمیرات پایایی محور

IE5608

3

22

مدیریت تولید و عملیات

IE5609

3

23

مدیریت نوآوری و فناوری

IE5926

3

24

نظریه فازی و کاربردهای آن

IE5924

3

25

مدیریت عملیات خدماتی

IE5927

3

26

مدیریت مالی

IE5928

3

27

شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی

IE5912

3

28

برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

IE5908

3

29

مهندسی کیفیت

IE5610

3

30

سیستم های اطلاعات در نت و مهندسی ایمنی

IE5611

3

31

فرآیندهای احتمالی

IE5914

3

32

آمار پیشرفته

IE6612

3

33

مباحث منتخب در کیفیت و بهره وری

IE5698

3

34

درسی از دیگر گرایش ها *

IE5699

3

35

مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری 1

IE6698

3

36

مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری 2

IE6699

3

37

سمینار دکترا 1

IE6997

1

38

سمینار دکترا 2

IE6998

1

39

کارگاه محاسبات پیشرفته

IE6999

1

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع – گرایش مدیریت پروژه

گرایش مدیریت پروژه در مهندسی صنایع به برنامه ریزی و هدایت پروژه در در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص می پردازد تا نتایج مشخصی به دست آید. در حقیقیت مدیریت پروژه فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر اجرا را شامل می شود و تلاش می کند با بهره گیری درست از منابه به نتایج مشخص شده در یک بازه زمانی مشخص دست پیدا کند. گرایش مدیریت پروژه برای این کارها از دو بازوی برنامه ریزی و کنترل استفاده می کند.

 

چارت دروس ارشد رشته مدیریت پروژه

گرایش مدیریت پروژه در مقطع ارشد دارای چارت دروسی اعم از 12 واحد دروس تخصصی الزامی و 12 واحد دروس تخصصی انتخابی و 8 واحد سمینار و پایان نامه می باشد که روی هم 32 واحد می شود که شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

 

جدول دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه

دروس جبرانی

ردیف

نام دروس

کد درس

تعداد واحد

1

احتمال و آمار مهندسی

IE4900

3

2

اقتصاد مهندسی

IE4903

3

4

تحقیق در عملیات

IE4902

3

5

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

IE4700

3

دروس تخصصی الزامی

6

استانداردهای مدیریت پروژه

IE5700

3

7

برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

IE5908

3

8

مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه

IE5701

3

9

مدیریت و تحلیل ریسک پروژه

IE5702

3

دروس تخصصی انتخابی

10

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

IE5703

3

11

مدیریت دانش و مستندسازی پروژه

IE5704

3

12

مدیریت سبد پروژه ها

IE5705

3

13

مدیریت طرح های توسعه

IE5706

3

14

مدیریت قراردادهای پروژه

IE5707

3

15

مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست پروزه

IE5708

3

16

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین پروژه

IE5709

3

17

مدیریت منابع انسانی پروژه

IE5710

3

18

مدیریت و مهندسی ارزش

IE5711

3

19

مباحث منتخب در مدیریت پروژه

IE5798

3

20

درسی از دیگر گرایش ها *

IE5799

3

25

مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 1

IE6798

3

26

مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 2

IE6799

3

27

سمینار دکترا 1

IE6997

1

28

سمینار دکترا 2

IE6998

1

29

کارگاه محاسبات پیشرفته

IE6999

1

چارت دروس ارشد مهندسی صنایع – گرایش سیستم های اطلاعاتی

گرایش سیستم های اطلاعاتی در واقع مدیریت سیستمی است که جمع آوری، کنترل و پلایش، ذخیره سازی و ارائه داده های موردنیاز سازمان را بر عهده می گیرد و با به کار گیری روش های مناسب هر سازمان، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم، برنامه ریزی و کنترل کلیه فرآیندها در اختیار سطوح مختلف مدیران سازمان قرار می دهد.

متخصصان سیستم های اطلاعاتی می بایست با قدرت تحلیل بیشتر و زاویه دید متناسب، فرآیندهای کسب و کار را طراحی و تحلیل نمایند. علاوه بر این مهندسان سیستم های اطلاعاتی باید با توسعه سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای مورد نیاز آن کسب و کار، تصمیم گیری بهتر در راه پیشبرد اهداف سازمان را فراهم کند.

 

چارت دروس ارشد مهندسی سیستم های اطلاعاتی

گرایش مهندسی سیستم های اطلاعاتی در مقطع ارشد دارای چارت دروسی اعم از 12 واحد دروس تخصصی الزامی و 12 واحد دروس تخصصی انتخابی و 8 واحد سمینار و پایان نامه می باشد که روی هم 32 واحد می شود که شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نکاتی در جدول قابل ذکر است که به آن ها اشاره می کنیم. دروسی که دارای علامت * هستند می تواند با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب شوند. دروسی که دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزو دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود.

 

جدول دروس دروه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعاتی

دروس جبرانی

ردیف

نام دروس

کد درس

تعداد واحد

1

ساختمان داده ها و الگوریتم

IE4800

3

2

سیستم های مدیریت پایگاه داده ها

IE4801

3

4

مهندسی نرم افزار

IE4802

3

دروس تخصصی الزامی

5

مدل های کسب و کار و خلق ارزش

IE5800

3

6

برنامه ریزی ریاضی در فناوری اطلاعات

IE5801

3

7

امنیت سیستم های اطلاعاتی

IE5802

3

8

بازنمایی دانش و استدلال

IE5803

3

9

سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار

IE5804

3

10

داده کاوی: مدل ها، الگوریتم ها و کاربردها

IE5925

3

دروس تخصصی انتخابی

12

معماری و برنامه سازی تحت وب

IE5805

3

13

مدیریت ارتباط با مشتری

IE5806

3

14

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی

IE5808

3

15

نظریه فازی و کاربردهای آن

IE5924

3

16

نظریه اطلاعات

IE6800

3

17

اصول ارتباطات رقمی (دیجیتال)

IE6801

3

18

شبکه های ارتباطات داده ها

I6802

3

19

آمار و دیدارسازی برای واکاوی و استنتاج داده

IE6803

3

20

سیستم های تجارت و بازاریابی الکترونیک

IE6804

3

21

استنتاج از داده ها و مدل ها

IE6805

3

22

اقتصاد سنجی کاربردی داده های کلان

IE6806

3

23

مدیریت پایگاه داده مکانی و GIS پیشرفته

IE6807

3

24

اقتصاد اطلاعات: راهبرد، ساختار و قیمت گذاری

IE6808

3

25

ماشین به ماشین و اینترنت اشیا

IE6809

3

26

جمع سپاری و نوآوری باز

IE6810

3

27

سیستم های پشتیبان دانش، اطلاعات و خلاقیت

IE6811

3

28

رابط انسان و مدیریت اطلاعات

IE6812

3

29

سیستم های خبره فازی و استدلال فازی

IE6813

3

30

شبکه های پیچیده

IE6814

3

31

شبکه های اجتماعی محاسباتی: کاوش و دیدارسازی

IE6815

3

32

علوم داده

IE6816

3

33

برنامه ریزی منابع بنگاه

IE6817

3

34

مدل سازی و بهینه سازی جریان شبکه های اطلاعاتی

IE6818

3

35

مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی

IE6819

3

36

مباحث منتخب در سیستم های اطلاعاتی

IE5898

3

37

درسی از دیگر گرایش ها *

IE5899

3

38

مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی 1

IE6898

3

39

مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی 2

IE6899

3

40

سمینار دکترا 1

IE6997

1

41

سمینار دکترا 2

IE6998

1

42

کارگاه محاسباتی پیشرفته

IE6999

1

 

منبع سایت : سه گام

 

 

 

 

 

Post Author: آرین حسینعلی میرزا

دیدگاهتان را بنویسید

You may also like

آشنایی با دانشگاه ها

آشنایی با دانشگاه ها

آشنایی با دانشگاه ها قسمت 1 – دانشگاه صنعتی مالک

نکات مهمی که برای ساخت پاورپوینت پایان نامه باید بدانید!

نکات مهمی که برای ساخت پاورپوینت پایان نامه باید بدانید!

نکات مهمی که برای ساخت پاورپوینت پایان نامه باید بدانید!

دانلود سوالات کنکور ریاضی 1401 (دفترچه کنکور ریاضی ۱۴۰۱)

دانلود سوالات کنکور ریاضی با پاسخنامه ۱۴۰۱ (دفترچه کنکور ریاضی

دلیل بازگشت وجه