جزوه اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف

تومان 5.000

لینک خرید محصول تا یک هفته معتبر می باشد.

اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد:

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﻓﺮد، ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه (ﯾﮏ ﻓﺮد، ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه، ﯾﮏ ﺑﺎزار). اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﺗﺌﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن:

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﯽ ﭘﺮدازد. (ﻣﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻮرم، ﺑﯿﮑﺎري)

جزوه اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف

استاد :

 ﺳﯿﺪ روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪم

تعداد صفحات:

75 صفحه

فرمت فایل: 

PDF

نوع جزوه:

تایپی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف”
سبد خرید

دلیل بازگشت وجه