اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

اطلاعيه‌ اعلام‌ ‌ اسامي پذيرفته‌ شدگان‌ نهائي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال 1400 و همچنين رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي

ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان نهائی آزمون‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1400، توجه شما عزیزان را به توضیحات ذیل که در دو بخش شامل بخش اول: پذيرفته‌شدگان تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) و بخش دوم: پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي ارائه شده، جلب می‌نماید.

نکته مهم:

متقاضیانی كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نمي‌باشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به همه پذيرفته‌شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)

الف- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان نهائي‌كد رشته امتحاني (بجز بند ب):

از پذيرفته‌ شدگان دعوت‌ مي‌شود ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده ذيل، براي كسب اطلاعات درخصوص تاريخ، نحوه و مدارك لازم برای ثبت نام از تاریخ 01/08/1400 به درگاه اطلاع‌رساني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي محل قبولی مراجعه نمايند.

درصورت عدم اعلام برنامه زماني ثبت‌نام از سوی دانشگاه‌ها و موسسات پذیرفته شدگان از تاريخ 4 و 05/08/1400 برای ثبت‌نام به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه محل قبولی مراجعه نمایند.

توجه: همه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان تعیین شده در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه محل قبولی براي ثبت‌نام اقدام نمايند. عدم اقدام به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

ب- اسامي قبول شدگان نهائي 11 كدرشته امتحاني ذيل و برخي از كدرشته‌محلهاي مربوط به دانشگاه هاي (داراي شرايط خاص) به طريق مقتضي، با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد:

1- كد 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانشگاه علوم و فنون فارابي)، 2-كد 1149 (مديريت دفاعي«1» دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران )، 3-كد 1150 (مديريت دفاعي«2» دانشگاه امام حسين (ع))، 4- كد 1153 (مجموعه اطلاعات دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي امام باقر«ع»)، 5-كد 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك دانشگاه جامع امام حسين«ع»)، 6-كد 1155 (اطلاعات استراتژيك دانشگاه جامع امام حسين «ع»)، 7-كد 1156 (آماد دانشگاه جامع امام حسين «ع»، 8-كد 1157 (مديريت بحران دانشگاه جامع امام حسين «ع»)، 9-كد 1158 (علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانشگاه جامع امام حسين «ع»)، 10-كد 1159 (پدافند غيرعامل دانشگاه علوم و فنون فارابي)،11- رشته هاي تحصيلي بيوتروريسم و علوم جرم شناسي امنيتي از کدرشته­هاي امتحاني 1203، 1206، 1214 و 1285 (دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي امام باقر «ع») كه به علت داشتن شرايط خاص، ثبت‌نام و برگزاري آزمون كدرشته هاي امتحاني مذكور توسط موسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجام شده است.

2- به اطلاع متقاضيان كدرشته محلهاي دانشگاه علوم انتظامي امين مي‌رساند با توجه به عدم اعلام نتيجه مصاحبه كدرشته‌هاي مربوط از سوي دانشگاه علوم انتظامي امين در هيچ يك از كدرشته محلهاي دانشگاه مذكور اعلام نتيجه در اين مرحله صورت نپذيرفته‌است و اسامي پذيرفته شدگان دانشگاه مذكور متعاقباً اعلام خواهدشد.

ج) مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام

رديف مدارك رديف مدارك
1 اصل شناسنامه و كارت ملي. 2 شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
3 مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (براي برادران) صفحه 19 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ فوق. 4 اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.
5 اصل يا گواهي مدرك كارشناسی (برای قبول شدگان نیمسال اول تا 1400/07/30 و نیمسال دوم 1400/11/30) مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌. 6 پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند:

براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 و نامه شماره 5714/99/دش مورخ 99/04/30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/05/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

7 گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از متقاضیانی كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 77897/21 مورخ 93/05/05 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند. 8 متقاضیانی كه با استفاده از سهميه‌ ايثارگران و يا رزمندگان پذيرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد.
9 آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته (مورخ 10/06/1400 لغايت 13/06/1400) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 1400/07/30 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 78 دفترچه راهنماي (شماره 1) يا صفحه 512 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ‌2) را از موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند. 10 براساس‌ مصوبه‌ جلسه 548 مورخ 83/07/28 شوراي عالي‌ انقلاب فرهنگي‌ در مورد مدارك‌ تحصيلي‌ صادر شده‌ توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌هاي علميه كه بر اساس‌ مدرك‌ صادر شده‌ توسط مراكز فوق دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 1400/07/30 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند،‌منحصراً مجاز بوده‌اند در هر يك‌ از كدرشته‌هاي ‌امتحاني گروه علوم انساني ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شركت‌ نمايند و در صورت پذيرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي‌ است ‌اين‌ دسته‌ از متقاضیان بايد تصوير مدرك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خود را كه‌ توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان صادر گرديده ‌است‌ در اختيار داشته باشند.
11 معدل‌ مدرک کارشناسی پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد. بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از متقاضیانی كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

افراد دارای مغایرت بند 3 یادآوری اطلاعیه ملاحظه نمایند.

12 پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه (اين فرم از دانشگاههاي محل قبولي قابل دريافت است) را ارائه‌ نمايند.

 

لازم است تصویر اسکن شده مدارک در سامانه ثبت نام دانشگاه محل قبولی بارگذاری شده و اصل مدارک مورد نیاز به روشی که در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه اعلام می­شود برای دانشگاه مربوط ارسال شود.

د-یادآوری های مهم

1-  ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.

2- در هر مرحله از ثبت‌نام يا هنگام تحصيل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقايق را كتمان نموده و اطلاعات غلطي ارائه نموده است و واجد شرايط نمي‌باشد قبولي وي باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

3- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به تمامی دانشگاه ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف متقاضیان به اين سازمان باشد) ، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته‌شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. متقاضیانی كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهائي خود را تا پايان آذر ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه و یا پیگیری از اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از روشهایی که در انتهای این اطلاعیه اعلام گردیده با این سازمان مکاتبه نمایند.

4- پذيرفته شدگاني كه پذيرش كدرشته محل قبولي آنها براي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 باشد ضرورت دارد حداكثر تا تاريخ‌ 1400/07/30 نسبت به اخذ مدرك كارشناسي خود اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از پذيرفته شدگاني كه پذيرش كدرشته محل قبولي آنها براي نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 (بهمن‌ ماه) باشد مي‌توانند مدرك كارشناسي خود را حداكثر تا تاريخ 1400/11/30 ارائه نمايند.

هـ – کارنامه نتایج نهایی:

براي متقاضیان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و تا تاریخ 04/08/1400 از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دسترس خواهد بود.

و-  نحوه ارسال درخواست و يا ارتباط غيرحضوري با سازمان سنجش آموزش كشور:

باتوجه به عدم پذیرش حضوري متقاضيان به منظور جلوگيري از شيوع ویروس کرونا و در جهت تسريع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکي، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال و يا اعتراض به مندرجات كارنامه نتايج نهایی مي‌توانند حداکثر تا تاریخ 11/08/1400 به سیستم پاسخگوئی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: https://request.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را ثبت نمايند. به مواردي كه ازطريق ديگري و يا بعد از تاريخ 11/08/1400 واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي‌توانند سوال خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و يا در روزها و ساعات اداري با شماره تلفن 42163-021 نیز در میان بگذارند.

بخش دوم: مربوط به همه پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي

پذيرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامي، ضرورت دارد بر اساس توضیحات ذیل اقدام لازم را بعمل آورند.

زمان و محل ثبت‌نام :

الف) با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازی صورت می‌پذیرد همه پذیرفته شدگان لازم است از ساعت 10روز‌ شنبه 1 آبان ماه لغایت دوشنبه 3 آبان ماه 1400 جهت ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس: edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند.

– عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

تبصره : پذيرفته‌شدگان همه واحدهای دانشگاهی جهت اطلاع از چگونگی تحویل مدارک به صورت فیزیکی به آدرس درگاه واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمايند.

مدارکی که لازم است مطابق دستورالعمل اعلام شده از طریق شبکه پستی ارسال گردد:

1- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.

تبصره: پذیرفته‌شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمی‌باشند باید اصل گواهی تأیید شده دال بر فراغت از تحصيل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ريز نمرات تأييد شده ارسال نمایند.

تذکر: فارغ‌التحصيلان مشمول دوره كارشناسي كه با ارائه گواهي تأييد شده از محل تحصيل دوره مذكور ثبت‌نام مي‌نمايند، علاوه بر گواهي و ريز نمرات مذكور بايستي تصوير برگ لغو معافيت تحصيلي دوره كارشناسي را ارائه نمايند. همچنين چنانچه دوره مذكور را در مدتي بيش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده‌اند بايستي تصوير مجوز افزايش سنوات بدون ذكر غيبت را براي مدتي كه مازاد بر شش سال تحصيل كرده‌اند ارسال نمايند.

2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه.

3- تصویر کارت ملی(پشت و رو).

4- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیراً تهیه شده باشد (برای برادران مشمول 12 قطعه ).

5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومي برادران را مشخص نماید.

تذكر: افرادي كه از نظر مقررات وظيفه عمومي حائز شرايط ثبت‌نام نيستند (از جمله داراي دفترچه اعزام به خدمت با غيبت مي‌باشند و يا با غيبت به خدمت اعزام شده‌اند يا در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجي يا انصرافي يا ترك تحصيل ذكر شده است) مجاز به ثبت‌نام نمي‌باشند.

6- تکمیل تمامی فرم های ثبت نام و فرم های مربوط به تعهدات و سایر فرم های که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی مقطع کارشناسی‌ارشد ‌ناپیوسته‌ سال تحصیلی 1401-1400 :

1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ 2.250.000 ريال به عنوان هزینه خدمات آموزشي، در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

2- حق بيمه حوادث دانشجويي مبلغ 65.000 ريال مي‌باشد كه هر پذيرفته شده بايد آن را در سامانه آموزشیار پرداخت نماید.

3- پذيرفته‌شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند كه (مطابق آئین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجايي تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد.

دریافت فایل فرم مدرک کارشناسی و معدل مخصوص پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند در قالب PDF

Post Author: آرین حسینعلی میرزا

دیدگاهتان را بنویسید

You may also like

اخذ مجوز ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی در دانشگاه پیام نور

مجوز ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی در دانشگاه پیام نور اخذ شد

مجوز ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی در دانشگاه پیام نور اخذ

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

تاریخ ثبت‌ نام کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد + زمان برگزاری

اطلاعيه‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ 1401

اطلاعيه‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌سال‌ 1401

اطلاعيه‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌

دلیل بازگشت وجه